Felkoder på test.bankid.com

Från FriBID
Hoppa till: navigering, sök

Felbeskrivningar på test.bankid.com[redigera]

Man kan få ut en beskrivning av felmeddelandet på test.bankid.com i alternativtexten på "EJ OK"-bilden. Högerklicka på "EJ OK" och välj View Image Info (kan heta lite olika), eller sök på alt=' i källkoden.

Lista över felkoder[redigera]

201 No matching policy for incoming request.
Kan bero på att din legitimation saknar certifikat, t.ex. ditt egna eller bankens tråd 1, tråd 2
212 Invalid policy/extensions in signer certificate
Fel certifikat har använts. T.ex. underskriftcertet vid inloggning eller tvärtom.
215 Host not trusted
Hostname/IP-adress stämmer inte i signaturer. Kan tydligen bero på att man använder vissa VPN.
216 Validation result: Unknown. Issuer unknown at xxxx-xx-xx xx:xx:xx
Detta inträffar ibland. Försök logga in/signera igen.
251 Invalid xml data. Details: Premature end of file
tråd1, tråd2. Se även Kända fel i BISP - bankid.com
253 Ditt säkerhetsprogram för BankID behöver kontrolleras. Besök install.bankid.com för detta.
Parametern best-before i ~/.config/fribid/expiry är en tid bakåt i tiden. tråd

Källor[redigera]

http://eid.primeportal.com/eid/Sidor/faq.aspx