Dumpa minne från KVM

Från FriBID
Hoppa till navigeringHoppa till sök
 1. Pausa den virtuella maskin som du vill dumpa minne från.
 2. Starta virsh.
  virsh
 3. Anslut till libvirtd:
  connect qemu:///system
 4. Starta virt-manager och ta reda på UUID för maskinen du vill dumpa.
 5. Dumpa minnet med följande kommando (byt ut UUID:en)
  dump 1234abcd-1a2b-3c4d-e56f-123abc456def memdump.dump
 6. Följande steg behövs om man vill använda t.ex. Volatility
  Lista sektioner med lqs2mem:
  lqs2mem -l memdump.dump
 7. Plocka ut RAM-sektionen:
  lqs2mem -w pcram memdump.dump memdump.pcram

Det verkar även finnas en del verktyg för att arbeta med minnesdumpar: