Regutil

Från FriBID
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Detta är implementerat (2011-04-18) och har testats på riktigt en gång mot Swedbank. Det finns säkert en del buggar, så det kanske inte fungerar rakt av med andra banker (eller ens på Swedbank).

Hämtning av e-legitimationer sker, som normalt vid skapande av certifikat, i två steg

Certifikatförfrågan[redigera]

Den base64 encodade strängen man får ut från första steget (se t.ex. [[1]]) är ett Cryptographic Message Syntax (PKCS#7) signedData meddelande som kapslar in de två certifikatbegäran. Meddelandet saknar signaturdel, men är väntat då det inte finns något certifikat att signera med ännu och certifikatbegäran i sig är signerad med privata nyckeln. PKCS#7 signedData är ett inkapslingsformat med 0 eller fler signaturer så det är inget konstigt.

OpenSSL stödjer inte denna form av PKCS#7 meddelanden för CSR, men du kan avkoda PKCS#7 meddelandet genom

 openssl asn1parse -inform der -in <filen> -dump -i

Första cert req går att få ut genom

 openssl asn1parse -inform der -in <der-fil> -dump -i -strparse 66 -out cert1.der

och kan sedan visas med

 openssl req -text -inform der -in cert1.der

Samma gäller för det andra certificatet med -strparse 552

Certifikathämtning[redigera]

Efter att certifikatförfrågan har skickats, skickar servern tillbaka certifikaten. Eftersom ett BankID alltid/oftast innehåller två certifikat så skickar servern också två anrop till metoden StoreCertificates('p7c', 'base64-kodat certifikat'). Se exemplet nedan (**A** och **B** innebär att raden finns med i det första respektive det andra certifikatet):

  0 3440: SEQUENCE {
  4  9: . OBJECT IDENTIFIER signedData (1 2 840 113549 1 7 2)
     : . . (PKCS #7)
 15 3425: . [0] {
 19 3421: . . SEQUENCE {
 23  1: . . . INTEGER 1
 26  14: . . . SET {
 28  12: . . . . SEQUENCE {
 30  8: . . . . . OBJECT IDENTIFIER md5 (1 2 840 113549 2 5)
     : . . . . . . (RSADSI digestAlgorithm)
 40  0: . . . . . NULL
     : . . . . . }
     : . . . . }
 42  34: . . . SEQUENCE {
 44  9: . . . . OBJECT IDENTIFIER data (1 2 840 113549 1 7 1)
     : . . . . . (PKCS #7)
 55  21: . . . . [0] {
 57  19: . . . . . OCTET STRING 'intentionally empty'
     : . . . . . }
     : . . . . }
 78 2984: . . . [0] {
 82 984: . . . . SEQUENCE {
 86 704: . . . . . SEQUENCE {
 90  3: . . . . . . [0] {
 92  1: . . . . . . . INTEGER 2
     : . . . . . . . }
 95  17: . . . . . . INTEGER
     : . . . . . . . 00 CC... (17 byte)
 114  13: . . . . . . SEQUENCE {
 116  9: . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER
     : . . . . . . . . sha1withRSAEncryption (1 2 840 113549 1 1 5)
     : . . . . . . . . (PKCS #1)
 127  0: . . . . . . . NULL
     : . . . . . . . }
 129 103: . . . . . . SEQUENCE {
 131  11: . . . . . . . SET {
 133  9: . . . . . . . . SEQUENCE {
 135  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER countryName (2 5 4 6)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
 140  2: . . . . . . . . . PrintableString 'SE'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
 144  27: . . . . . . . SET {
 146  25: . . . . . . . . SEQUENCE {
 148  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER organizationName (2 5 4 10)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
 153  18: . . . . . . . . . UTF8String 'Swedbank AB (publ)'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
 173  21: . . . . . . . SET {
 175  19: . . . . . . . . SEQUENCE {
 177  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER serialNumber (2 5 4 5)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
 182  12: . . . . . . . . . PrintableString '165020177753'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
 196  36: . . . . . . . SET {
 198  34: . . . . . . . . SEQUENCE {
 200  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER commonName (2 5 4 3)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
 205  27: . . . . . . . . . UTF8String 'Swedbank Root CA for BankID'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
     : . . . . . . . }
 234  30: . . . . . . SEQUENCE {
 236  13: . . . . . . . UTCTime 09/11/2006 09:00:17 GMT
 251  13: . . . . . . . UTCTime 01/06/2019 21:35:41 GMT
     : . . . . . . . }
 266 110: . . . . . . SEQUENCE {
 268  11: . . . . . . . SET {
 270  9: . . . . . . . . SEQUENCE {
 272  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER countryName (2 5 4 6)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
 277  2: . . . . . . . . . PrintableString 'SE'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
 281  27: . . . . . . . SET {
 283  25: . . . . . . . . SEQUENCE {
 285  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER organizationName (2 5 4 10)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
 290  18: . . . . . . . . . UTF8String 'Swedbank AB (publ)'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
 310  21: . . . . . . . SET {
 312  19: . . . . . . . . SEQUENCE {
 314  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER serialNumber (2 5 4 5)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
 319  12: . . . . . . . . . PrintableString '165020177753'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
 333  43: . . . . . . . SET {
 335  41: . . . . . . . . SEQUENCE {
 337  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER commonName (2 5 4 3)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
 342  34: . . . . . . . . . UTF8String 'Swedbank e-Customer CA1 for BankID'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
     : . . . . . . . }
 378 290: . . . . . . SEQUENCE {
 382  13: . . . . . . . SEQUENCE {
 384  9: . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER
     : . . . . . . . . . rsaEncryption (1 2 840 113549 1 1 1)
     : . . . . . . . . . (PKCS #1)
 395  0: . . . . . . . . NULL
     : . . . . . . . . }
 397 271: . . . . . . . BIT STRING, encapsulates {
 402 266: . . . . . . . . SEQUENCE {
 406 257: . . . . . . . . . INTEGER
     : . . . . . . . . . 00 97... (257 byte)
 667  3: . . . . . . . . . INTEGER 65537
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
     : . . . . . . . }
 672 120: . . . . . . [3] {
 674 118: . . . . . . . SEQUENCE {
 676  15: . . . . . . . . SEQUENCE {
 678  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER basicConstraints (2 5 29 19)
     : . . . . . . . . . . (X.509 extension)
 683  1: . . . . . . . . . BOOLEAN TRUE
 686  5: . . . . . . . . . OCTET STRING, encapsulates {
 688  3: . . . . . . . . . . SEQUENCE {
 690  1: . . . . . . . . . . . BOOLEAN TRUE
     : . . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . }
 693  19: . . . . . . . . SEQUENCE {
 695  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER certificatePolicies (2 5 29 32)
     : . . . . . . . . . . (X.509 extension)
 700  12: . . . . . . . . . OCTET STRING, encapsulates {
 702  10: . . . . . . . . . . SEQUENCE {
 704  8: . . . . . . . . . . . SEQUENCE {
 706  6: . . . . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER '1 2 752 78 1 1'
     : . . . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . }
 714  14: . . . . . . . . SEQUENCE {
 716  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER keyUsage (2 5 29 15)
     : . . . . . . . . . . (X.509 extension)
 721  1: . . . . . . . . . BOOLEAN TRUE
 724  4: . . . . . . . . . OCTET STRING, encapsulates {
 726  2: . . . . . . . . . . BIT STRING 1 unused bit
     : . . . . . . . . . . . '1100000'B
     : . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . }
 730  31: . . . . . . . . SEQUENCE {
 732  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER
     : . . . . . . . . . . authorityKeyIdentifier (2 5 29 35)
     : . . . . . . . . . . (X.509 extension)
 737  24: . . . . . . . . . OCTET STRING, encapsulates {
 739  22: . . . . . . . . . . SEQUENCE {
 741  20: . . . . . . . . . . . [0]
     : . . . . . . . . . B0 BF... (20 byte)
     : . . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . }
 763  29: . . . . . . . . SEQUENCE {
 765  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER subjectKeyIdentifier (2 5 29 14)
     : . . . . . . . . . . (X.509 extension)
 770  22: . . . . . . . . . OCTET STRING, encapsulates {
 772  20: . . . . . . . . . . OCTET STRING
     : . . . . . . . . . 03 70... (20 byte)
     : . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
     : . . . . . . . }
     : . . . . . . }
 794  13: . . . . . SEQUENCE {
 796  9: . . . . . . OBJECT IDENTIFIER
     : . . . . . . . sha1withRSAEncryption (1 2 840 113549 1 1 5)
     : . . . . . . . (PKCS #1)
 807  0: . . . . . . NULL
     : . . . . . . }
 809 257: . . . . . BIT STRING
     : . . . . . . 4E 87... (256 byte)
     : . . . . . }
1070 990: . . . . SEQUENCE {
1074 710: . . . . . SEQUENCE {
1078  3: . . . . . . [0] {
1080  1: . . . . . . . INTEGER 2
     : . . . . . . . }
1083  16: . . . . . . INTEGER
     : . . . . . . . 65 A7... (16 byte)
1101  13: . . . . . . SEQUENCE {
1103  9: . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER
     : . . . . . . . . sha1withRSAEncryption (1 2 840 113549 1 1 5)
     : . . . . . . . . (PKCS #1)
1114  0: . . . . . . . NULL
     : . . . . . . . }
1116 117: . . . . . . SEQUENCE {
1118  36: . . . . . . . SET {
1120  34: . . . . . . . . SEQUENCE {
1122  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER organizationName (2 5 4 10)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
1127  27: . . . . . . . . . UTF8String 'Finansiell ID-Teknik BID AB'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
1156  31: . . . . . . . SET {
1158  29: . . . . . . . . SEQUENCE {
1160  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER organizationalUnitName (2 5 4 11)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
1165  22: . . . . . . . . . UTF8String 'BankID Member Banks CA'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
1189  44: . . . . . . . SET {
1191  42: . . . . . . . . SEQUENCE {
1193  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER commonName (2 5 4 3)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
1198  35: . . . . . . . . . UTF8String 'BankID Root Certification Authority'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
     : . . . . . . . }
1235  30: . . . . . . SEQUENCE {
1237  13: . . . . . . . UTCTime 07/11/2006 08:29:53 GMT
1252  13: . . . . . . . UTCTime 01/09/2019 22:04:41 GMT
     : . . . . . . . }
1267 103: . . . . . . SEQUENCE {
1269  11: . . . . . . . SET {
1271  9: . . . . . . . . SEQUENCE {
1273  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER countryName (2 5 4 6)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
1278  2: . . . . . . . . . PrintableString 'SE'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
1282  27: . . . . . . . SET {
1284  25: . . . . . . . . SEQUENCE {
1286  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER organizationName (2 5 4 10)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
1291  18: . . . . . . . . . UTF8String 'Swedbank AB (publ)'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
1311  21: . . . . . . . SET {
1313  19: . . . . . . . . SEQUENCE {
1315  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER serialNumber (2 5 4 5)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
1320  12: . . . . . . . . . PrintableString '165020177753'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
1334  36: . . . . . . . SET {
1336  34: . . . . . . . . SEQUENCE {
1338  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER commonName (2 5 4 3)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
1343  27: . . . . . . . . . UTF8String 'Swedbank Root CA for BankID'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
     : . . . . . . . }
1372 290: . . . . . . SEQUENCE {
1376  13: . . . . . . . SEQUENCE {
1378  9: . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER
     : . . . . . . . . . rsaEncryption (1 2 840 113549 1 1 1)
     : . . . . . . . . . (PKCS #1)
1389  0: . . . . . . . . NULL
     : . . . . . . . . }
1391 271: . . . . . . . BIT STRING, encapsulates {
1396 266: . . . . . . . . SEQUENCE {
1400 257: . . . . . . . . . INTEGER
     : . . . . . . . . . 00 94... (257 byte)
1661  3: . . . . . . . . . INTEGER 65537
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
     : . . . . . . . }
1666 120: . . . . . . [3] {
1668 118: . . . . . . . SEQUENCE {
1670  15: . . . . . . . . SEQUENCE {
1672  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER basicConstraints (2 5 29 19)
     : . . . . . . . . . . (X.509 extension)
1677  1: . . . . . . . . . BOOLEAN TRUE
1680  5: . . . . . . . . . OCTET STRING, encapsulates {
1682  3: . . . . . . . . . . SEQUENCE {
1684  1: . . . . . . . . . . . BOOLEAN TRUE
     : . . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . }
1687  19: . . . . . . . . SEQUENCE {
1689  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER certificatePolicies (2 5 29 32)
     : . . . . . . . . . . (X.509 extension)
1694  12: . . . . . . . . . OCTET STRING, encapsulates {
1696  10: . . . . . . . . . . SEQUENCE {
1698  8: . . . . . . . . . . . SEQUENCE {
1700  6: . . . . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER '1 2 752 78 1 1'
     : . . . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . }
1708  14: . . . . . . . . SEQUENCE {
1710  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER keyUsage (2 5 29 15)
     : . . . . . . . . . . (X.509 extension)
1715  1: . . . . . . . . . BOOLEAN TRUE
1718  4: . . . . . . . . . OCTET STRING, encapsulates {
1720  2: . . . . . . . . . . BIT STRING 1 unused bit
     : . . . . . . . . . . . '1100000'B
     : . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . }
1724  31: . . . . . . . . SEQUENCE {
1726  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER
     : . . . . . . . . . . authorityKeyIdentifier (2 5 29 35)
     : . . . . . . . . . . (X.509 extension)
1731  24: . . . . . . . . . OCTET STRING, encapsulates {
1733  22: . . . . . . . . . . SEQUENCE {
1735  20: . . . . . . . . . . . [0]
     : . . . . . . . . . 24 61... (20 byte)
     : . . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . }
1757  29: . . . . . . . . SEQUENCE {
1759  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER subjectKeyIdentifier (2 5 29 14)
     : . . . . . . . . . . (X.509 extension)
1764  22: . . . . . . . . . OCTET STRING, encapsulates {
1766  20: . . . . . . . . . . OCTET STRING
     : . . . . . . . . . B0 BF... (20 byte)
     : . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
     : . . . . . . . }
     : . . . . . . }
1788  13: . . . . . SEQUENCE {
1790  9: . . . . . . OBJECT IDENTIFIER
     : . . . . . . . sha1withRSAEncryption (1 2 840 113549 1 1 5)
     : . . . . . . . (PKCS #1)
1801  0: . . . . . . NULL
     : . . . . . . }
1803 257: . . . . . BIT STRING
     : . . . . . . 32 CF... (256 byte)
     : . . . . . }
2064 998: . . . . SEQUENCE {
2068 718: . . . . . SEQUENCE {
2072  3: . . . . . . [0] {
2074  1: . . . . . . . INTEGER 2
     : . . . . . . . }
**A**2077  8: . . . . . . INTEGER 6A B9... (8 byte)
**B**2077  8: . . . . . . INTEGER 6A 16... (8 byte)
2087  13: . . . . . . SEQUENCE {
2089  9: . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER
     : . . . . . . . . sha1withRSAEncryption (1 2 840 113549 1 1 5)
     : . . . . . . . . (PKCS #1)
2100  0: . . . . . . . NULL
     : . . . . . . . }
2102 110: . . . . . . SEQUENCE {
2104  11: . . . . . . . SET {
2106  9: . . . . . . . . SEQUENCE {
2108  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER countryName (2 5 4 6)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
2113  2: . . . . . . . . . PrintableString 'SE'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
2117  27: . . . . . . . SET {
2119  25: . . . . . . . . SEQUENCE {
2121  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER organizationName (2 5 4 10)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
2126  18: . . . . . . . . . UTF8String 'Swedbank AB (publ)'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
2146  21: . . . . . . . SET {
2148  19: . . . . . . . . SEQUENCE {
2150  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER serialNumber (2 5 4 5)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
2155  12: . . . . . . . . . PrintableString '165020177753'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
2169  43: . . . . . . . SET {
2171  41: . . . . . . . . SEQUENCE {
2173  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER commonName (2 5 4 3)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
2178  34: . . . . . . . . . UTF8String 'Swedbank e-Customer CA1 for BankID'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
     : . . . . . . . }
2214  30: . . . . . . SEQUENCE {
2216  13: . . . . . . . UTCTime 14/08/2010 22:00:00 GMT (c:a en dag innan legitimationen hämtades)
2231  13: . . . . . . . UTCTime 15/08/2011 21:59:59 GMT
     : . . . . . . . }
2246 215: . . . . . . SEQUENCE {
2249  11: . . . . . . . SET {
2251  9: . . . . . . . . SEQUENCE {
2253  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER countryName (2 5 4 6)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
2258  2: . . . . . . . . . PrintableString 'SE'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
2262  27: . . . . . . . SET {
2264  25: . . . . . . . . SEQUENCE {
2266  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER organizationName (2 5 4 10)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
2271  18: . . . . . . . . . UTF8String 'Swedbank AB (publ)'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
2291  22: . . . . . . . SET {
2293  20: . . . . . . . . SEQUENCE {
2295  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER surname (2 5 4 4)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
2300  13: . . . . . . . . . UTF8String 'EFTERNAMN1 EFTERNAMN2'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
2315  26: . . . . . . . SET {
2317  24: . . . . . . . . SEQUENCE {
2319  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER givenName (2 5 4 42)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
2324  17: . . . . . . . . . UTF8String 'NAMN MELLANNAMN'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
2343  21: . . . . . . . SET {
2345  19: . . . . . . . . SEQUENCE {
2347  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER serialNumber (2 5 4 5)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
2352  12: . . . . . . . . . PrintableString 'YYYYMMDDNNNN'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
2366  54: . . . . . . . SET {
2368  52: . . . . . . . . SEQUENCE {
2370  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER name (2 5 4 41)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
2375  45: . . . . . . . . . UTF8String
     : . . . . . . . . . '(100815 22.04) FÖRSTA_FÖRNAMN SISTA_EFTERNAMN - BankID p.. fil'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
2422  40: . . . . . . . SET {
2424  38: . . . . . . . . SEQUENCE {
2426  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER commonName (2 5 4 3)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
2431  31: . . . . . . . . . UTF8String 'FÖRNAMN MELLANNAMN EFTERNAMN1 EFTERNAMN2'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
     : . . . . . . . }
2464 159: . . . . . . SEQUENCE {
2467  13: . . . . . . . SEQUENCE {
2469  9: . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER
     : . . . . . . . . . rsaEncryption (1 2 840 113549 1 1 1)
     : . . . . . . . . . (PKCS #1)
2480  0: . . . . . . . . NULL
     : . . . . . . . . }
2482 141: . . . . . . . BIT STRING, encapsulates {
2486 137: . . . . . . . . SEQUENCE {
2489 129: . . . . . . . . . INTEGER
**A**     : . . . . . . . . . 00 D9... (129 byte)
**B**     : . . . . . . . . . 00 81... (129 byte)
2621  3: . . . . . . . . . INTEGER 65537
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
     : . . . . . . . }
2626 161: . . . . . . [3] {
2629 158: . . . . . . . SEQUENCE {
2632  55: . . . . . . . . SEQUENCE {
2634  8: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER
     : . . . . . . . . . . authorityInfoAccess (1 3 6 1 5 5 7 1 1)
     : . . . . . . . . . . (PKIX private extension)
2644  43: . . . . . . . . . OCTET STRING, encapsulates {
2646  41: . . . . . . . . . . SEQUENCE {
2648  39: . . . . . . . . . . . SEQUENCE {
2650  8: . . . . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER ocsp (1 3 6 1 5 5 7 48 1)
     : . . . . . . . . . . . . . (PKIX)
2660  27: . . . . . . . . . . . . [6] 'http://ocsp.pkiservices.com'
     : . . . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . }
2689  19: . . . . . . . . SEQUENCE {
2691  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER certificatePolicies (2 5 29 32)
     : . . . . . . . . . . (X.509 extension)
2696  12: . . . . . . . . . OCTET STRING, encapsulates {
2698  10: . . . . . . . . . . SEQUENCE {
2700  8: . . . . . . . . . . . SEQUENCE {
2702  6: . . . . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER '1 2 752 78 1 1'
     : . . . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . }
2710  14: . . . . . . . . SEQUENCE {
2712  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER keyUsage (2 5 29 15)
     : . . . . . . . . . . (X.509 extension)
2717  1: . . . . . . . . . BOOLEAN TRUE
2720  4: . . . . . . . . . OCTET STRING, encapsulates {
**A**2722  2: . . . . . . . . . . BIT STRING 7 unused bits
**A**     : . . . . . . . . . . . '1'B (bit 0)
**B**2722  2: . . . . . . . . . . BIT STRING 6 unused bits
**B**     : . . . . . . . . . . . '10'B (bit 1)
     : . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . }
2726  29: . . . . . . . . SEQUENCE {
2728  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER subjectKeyIdentifier (2 5 29 14)
     : . . . . . . . . . . (X.509 extension)
2733  22: . . . . . . . . . OCTET STRING, encapsulates {
2735  20: . . . . . . . . . . OCTET STRING
**A**     : . . . . . . . . . C1 A6... (20 byte)
**B**     : . . . . . . . . . CF E7... (20 byte)
     : . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . }
2757  31: . . . . . . . . SEQUENCE {
2759  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER
     : . . . . . . . . . . authorityKeyIdentifier (2 5 29 35)
     : . . . . . . . . . . (X.509 extension)
2764  24: . . . . . . . . . OCTET STRING, encapsulates {
2766  22: . . . . . . . . . . SEQUENCE {
2768  20: . . . . . . . . . . . [0]
     : . . . . . . . . . 03 70... (20 byte)
     : . . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
     : . . . . . . . }
     : . . . . . . }
2790  13: . . . . . SEQUENCE {
2792  9: . . . . . . OBJECT IDENTIFIER
     : . . . . . . . sha1withRSAEncryption (1 2 840 113549 1 1 5)
     : . . . . . . . (PKCS #1)
2803  0: . . . . . . NULL
     : . . . . . . }
2805 257: . . . . . BIT STRING
**A**     : . . . . . . 27 9E... (256 byte)
**B**     : . . . . . . 55 91... (256 byte)
     : . . . . . }
     : . . . . }
3066 374: . . . SET {
3070 370: . . . . SEQUENCE {
3074  1: . . . . . INTEGER 1
3077 114: . . . . . SEQUENCE {
3079 102: . . . . . . SEQUENCE {
3081  11: . . . . . . . SET {
3083  9: . . . . . . . . SEQUENCE {
3085  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER countryName (2 5 4 6)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
3090  2: . . . . . . . . . PrintableString 'SE'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
3094  33: . . . . . . . SET {
3096  31: . . . . . . . . SEQUENCE {
3098  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER organizationName (2 5 4 10)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
3103  24: . . . . . . . . . PrintableString 'Bankgirocentralen BGC AB'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
3129  20: . . . . . . . SET {
3131  18: . . . . . . . . SEQUENCE {
3133  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER serialNumber (2 5 4 5)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
3138  11: . . . . . . . . . PrintableString '556047-3521'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
3151  30: . . . . . . . SET {
3153  28: . . . . . . . . SEQUENCE {
3155  3: . . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER commonName (2 5 4 3)
     : . . . . . . . . . . (X.520 DN component)
3160  21: . . . . . . . . . PrintableString 'BGC Administrative CA'
     : . . . . . . . . . }
     : . . . . . . . . }
     : . . . . . . . }
3183  8: . . . . . . INTEGER 2B 13... (8 byte)
     : . . . . . . }
3193  12: . . . . . SEQUENCE {
3195  8: . . . . . . OBJECT IDENTIFIER md5 (1 2 840 113549 2 5)
     : . . . . . . . (RSADSI digestAlgorithm)
3205  0: . . . . . . NULL
     : . . . . . . }
3207  89: . . . . . [0] {
3209  24: . . . . . . SEQUENCE {
3211  9: . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER contentType (1 2 840 113549 1 9 3)
     : . . . . . . . . (PKCS #9)
3222  11: . . . . . . . SET {
3224  9: . . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER data (1 2 840 113549 1 7 1)
     : . . . . . . . . . (PKCS #7)
     : . . . . . . . . }
     : . . . . . . . }
3235  28: . . . . . . SEQUENCE {
3237  9: . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER signingTime (1 2 840 113549 1 9 5)
     : . . . . . . . . (PKCS #9)
3248  15: . . . . . . . SET {
3250  13: . . . . . . . . UTCTime 15/08/2010 xx:xx:xx GMT
     : . . . . . . . . }
     : . . . . . . . }
3265  31: . . . . . . SEQUENCE {
3267  9: . . . . . . . OBJECT IDENTIFIER messageDigest (1 2 840 113549 1 9 4)
     : . . . . . . . . (PKCS #9)
3278  18: . . . . . . . SET {
3280  16: . . . . . . . . OCTET STRING
     : . . . . . . . . . 95 60... (16 byte)
     : . . . . . . . . }
     : . . . . . . . }
     : . . . . . . }
3298  13: . . . . . SEQUENCE {
3300  9: . . . . . . OBJECT IDENTIFIER rsaEncryption (1 2 840 113549 1 1 1)
     : . . . . . . . (PKCS #1)
3311  0: . . . . . . NULL
     : . . . . . . }
3313 128: . . . . . OCTET STRING
     : . . . . . . 2B 2C... (128 byte)
     : . . . . . }
     : . . . . }
     : . . . }
     : . . }
     : . }

Med CSR blobbarna bortklipta blir strukturen som följer:

  0:d=0 hl=4 l=1004 cons: SEQUENCE
  4:d=1 hl=2 l=  9 prim: OBJECT      :pkcs7-signedData
  15:d=1 hl=4 l= 989 cons: cont [ 0 ]
  19:d=2 hl=4 l= 985 cons:  SEQUENCE
  23:d=3 hl=2 l=  1 prim:  INTEGER      :01
  26:d=3 hl=2 l=  0 cons:  SET
  28:d=3 hl=4 l= 974 cons:  SEQUENCE
  32:d=4 hl=2 l=  8 prim:   OBJECT      :id-cct-PKIData
  42:d=4 hl=4 l= 960 cons:   cont [ 0 ]
  46:d=5 hl=4 l= 956 cons:   SEQUENCE
  50:d=6 hl=2 l=  0 cons:    SEQUENCE
  52:d=6 hl=4 l= 913 cons:    SEQUENCE
  56:d=7 hl=4 l= 492 cons:    cont [ 0 ]
  60:d=8 hl=2 l=  4 prim:     INTEGER      :01000002
  66:d=8 hl=4 l= 482 cons:     CERTIFICATE SIGNING REQUEST 1
 552:d=7 hl=4 l= 413 cons:    cont [ 0 ]
 556:d=8 hl=2 l=  4 prim:     INTEGER      :01000003
 562:d=8 hl=4 l= 403 cons:     CERTIFICATE SIGNING REQUEST 2
 969:d=6 hl=2 l=  0 cons:    SEQUENCE
 971:d=6 hl=2 l= 33 cons:    SEQUENCE
 973:d=7 hl=2 l= 31 cons:    SEQUENCE
 975:d=8 hl=2 l=  4 prim:     INTEGER      :01000001
 981:d=8 hl=2 l=  7 prim:     OBJECT      :1.2.752.36.4.1.1
 990:d=8 hl=2 l= 14 prim:     IA5STRING     :Not Applicable
 1006:d=3 hl=2 l=  0 cons:  SET

vilket avkodat blir

0  PKCS#7 SignedData = { (RFC5652)
23   CMSVersion = 1
26   digestAlgoritms = []
28   encapContentInfo = [
32    CMS PKIData = {  (RFC2797)
50     controlSequence = []
52     reqSequence = [
56      {
60       BodyPartId = 01000002
66       CERTIFICATE SIGNING REQUEST 1
       }
552     {
556      BodyPartId = 01000003
562      CERTIFICATE SIGNING REQUEST 2
       }
      ]
969    cmsSequence = []
971    otherMsgSequence = [
973     OtherMsg = {
975      BodyPartId = 01000001
981      otherMsgType = 1.2.752.36.4.1.1
990      otherMsgValue = "Not Applicable"
       }
      ]
     }
    ]
1006  signerInfos = []