SubjectDN

Från FriBID
Hoppa till navigeringHoppa till sök

SubjectDN (DN = distinguished name) är en sträng som identifierar ett visst certifikat (tillsammans med keyusage eftersom det normalt finns två cert per "subject"). Syntaxen beskrivs i RFC 2251. Här är en lista med de attribut som stöds av Nexus Personal 4.10.4.3 och 4.16.1 för Windows (TODO: kolla med senare versioner). Observera att koderna inte är samma som i RFC 2256!

Kod Namn i OpenSSL Stöds av FriBID Notering
C countryName Ja
CN commonName Ja
D description Ja
EM emailAddress Ja
G givenName Ja
L localityName Ja
N name Ja
O organizationName Ja
OID.2.5.4.41 name Ja
OID.x.x.x.x - Ja (v. 0.3.1) D.v.s godtyckliga OID:s, även sådana som inte finns i denna lista
OU organizationalUnitName Ja
S surname Ja
SN serialNumber Ja
ST stateOrProvinceName Ja
STREET streetAddress Ja
T title Ja
UI x500UniqueIdentifier Nej Lagras som en BITSTRING